Produkter

Vi leverarar IT produkter så som datorer, servrar, programvaror, system. Från affärssystem, POS produkter och molntjänster till kameraövervakning.
Idag jobbar vi mycket med molntjänsterna Office 365 enterprise och Microsoft Azure då marknaden för företags IT fokuserats mer och mer på just “molnet”. Genom vårt kunnande ser vi till att ni får rätt produkter till rätt pris för just eran verksamhet.
Vi har även ett antal egen utvecklade programvaror. Bland annat besökssystem för incheckning och onlinedatabaser för registrering ärenden.

Microsoft PartnerOffice 365

HP_partner

Azure